Manuální procesy ve výrobě a logistice

Digitální modely manuálních provozů - to dává smysl!

Nejen vysoce automatizované procesy a provozy lze optimalizovat pomocí simulačních modelů! Moderlní simulační nástroje dokáží pracovat s detailními vstupními daty a parametry, jako například:

 • kvalifikační matice pracovníků vs. nároky jednotlivých úkonů na kompetence
 • docházková vzdálenost mezi pracovišti,
 • nepravidelnosti a výjimky ve směnovém režimu,
 • náhodné krátkodobé/dlouhodobé absence pracovníků


Tak lze vytvořit velmi přesný digitální model procesů, které se ve Vašem podniku/provozu každodenně odehrávají. Pomocí tohoto modelu lze dále testovat scénáře odpovídající méně typickým a výjimečným situacím. Během pár minut získáte odpověď na otázky "co se stane, když?":

 • onemocní určitý pracovník s klíčovou kvalifikací
 • změníme rozmístění pracovišť
 • upravíme směnový režim provozu
 • zrychlíme takt výrobyvychystávání
 • rozšíříme provoz o další pracoviště
 • přijmene nové pracovníky
 • a další...


Pomocí ditiálního modelu lze velmi přesně vyhodnocovat nejrůznější charakteristiky, které Vám pomohou ověřit, zda Váš provoz funguje optimálně, případně které ukazatele se Vám nedaří dosahovat a jaká je příčina provozních nedostatků.

Počítačový model umožňuje jasně a přehledně znázorňit všechny potřebné ukazatele, výsledky analýz, dosažené hodnoty sledovaných ukazatelů i průběh procesu pro kontrolu správnosti nastavení všech procedur. Vše z jednoho místa, stručně, jasně, přehledně.

Simulační model Vašich procesů se stane Vaším "oknem do budoucnosti". Během několika minut budete schopni nadefinovat budoucí scénář či zvažované alternativy a pomocí přehledných a jasných výstupů modelu se dokážete s jistotou rozhondout pro optimální řešení.
Nejste si jisti, jaké alternativy (počty pracovníků, manipulačních prostředků, nástrojů atp.) zvažovat? - žádný problém! Vnitřní optimalizační algoritmy vypočítají za Vás, jaké hodnoty zvažovaných parametrů či uspořádání budou pro Váš provoz optimální.

Nebudete ztrácet čas vytvářením složitých výpočtových vzorců, kontingenčních tabulek, programováním vlastních rutin a ověřováním jejich správnosti. Můžete se plně soustředit na svůj business, ve kterém se stane simulační model nepostradatelným "rádcem" při rozhodování, jak dosáhnout Vašich dalších cílů!

 

Výzkumný ústav železniční implementuje digitální dvojče ve Zkušebním centru Velim 

Dynamická zkušebna komponent

Výzkumný Ústav Železniční (VUZ), člen Skupiny ČD, provádí modernizaci zkušebního centra ve Velimi. Za tímto účelem zadal VUZ vývoj digitálního dvojčete Dynamické zkušebny, díky kterému bude možné efektivně a s vyšší flexibilitou plánovat realizaci zkoušek.

Dynamická zkušebna je součástí Zkušebního centra VUZ Velim, které využívají všichni významní výrobci lokomotiv a železničních vozidel, jako například Stadler, Siemens, Alstom, Pesa, CAF, Hitachi, Škoda Transportation a celá řada další evropských a asijských výrobců. Dynamická zkušebna disponuje unikátními zařízeními pro provádění statických i dynamických zkoušek pevnosti a životnosti komponent, včetně simulací provozních podmínek a stavů železničních vozidel. Na Dynamické zkušebně je možné zkoušet několik komponent současně a provádět souběžně tři dynamické zkoušky podvozků kolejových vozidel. Díky tomu a díky vysoké kvalifikaci svých zaměstnanců může VUZ poskytovat odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví se zaměřením na železniční vozidla, železniční systémy, drážní dopravu a další průmyslová odvětví.


Digitální dvojče Dynamické zkušebny, které SDZ vyvíjí ve spolupráci s VUZ, bude propojeno s ostatními IT systémy VUZ a umožní nejenom časově, ale i kapacitně v návaznosti na 3D model plánovat objednávky zákazníků online v predikci na vytížení testovacích systémů. Současně v případě operativních změn umožní digitální dvojče VUZ pružně reagovat na vzniklou situaci a přeplánovat provozní procesy tak, aby zakázky mohly být realizovány podle plánu a VUZ tak dosáhl maximálního využití testovacích systémů. Nedílnou součástí dodávky je po úspěšné implementaci taktéž závazek SDZ poskytovat plnou podporu VUZ pro využívání digitálního dvojčete.

Zkoušení komponent železničních kolejových vozidel
příprava zkoušky konstruktérem ve 3D
únavová zkouška

Inovativní řešení pro digitalizaci Vašeho podnikání

Jako solution partner společnosti Thread In Motion Vám nabízíme unikátní ergonomické inteligentní rukavice IWO, IWOS, Glogi. Skvělé řešení zrychlující, zpřesňující a zjednodušující logistické a montážní operace! Plug&Play - propojení s Vaším firemním IT bude otázka minut!

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Úprava průmyslových provozů pro zajištění sociálních odstupů

Jak využít simulační modely pro analýzu dodržení sociálních odstupů ve Vašem provozu a hlavně při návrhu a ověření nutných opatření tak, aby nebyla ohrožena dosavadní výkonnost Vašeho podniku?

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show