Naše kompetence

Návrh. Plánování. Simulace. Optimalizace. Testování.

Poradenství

Návrh dodavatelslkých řetězců

dopravní síť

Optimalizace dopravních vazeb

Optimálně navržený dodavatelský řetězec musí být podle potřeby denně kontrolován. To zahrnuje také plánování přeprav, za které odpovídá přepravce na základě smluvních podmínek (Incoterms). Optimalizace trasy se používá při plánování dopravy s cílem minimalizovat náklady na dopravu.

materiálový tok

Analýza materiálového toku

V mnoha továrnách je výroba a montáž pravidelně restrukturalizována, a to buď v důsledku obnovy stávajících nebo instalace nových strojů a systémů. Tato opatření vedou ke změně požadavků na výrobní logistiku bez systematického průběžného přízpůsobení logistiky a její reorganizace. Z tohoto důvodu jsou interní logistické procesy ve výrobních společnostech často neúčinné a problémy s dodávkami jsou na denním pořádku.

Podpora & konzultace

Analýzy, benchmarking, doporučení.

konzultační služby v oboru digitalizace

Komplexní podpora pro Váš úspěch

Vystupujeme jako objektivní a nezávislý partner při realizaci logistických projektů našich klientů. Tím je zajištěno neutrální a nezávislé posouzení navrhované koncepce. Spolupracujeme s interními odbornými odděleními našich zákazníků i s  výrobci a dodavateli technologických, manipulačních a dopravních zařízení.

Nabízíme Vám komplexní podporu, při které se spoléháme na síť zkušených odborníků a specialistů v navazujících oborech, jako jsou konstrukce budov a dopravní stavby, ale také financování a provoz. Kontaktní osoba SDZ GmbH pro Váš projekt bude koordinovat a poskytovat konzultační služby při plánování a realizaci strategických a ekonomických cílů v průběhu celého řešení Vašeho projektu.

SDZ GmbH zajišťuje přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu prostřednictvím úzké spolupráce s renomovanými univerzitami a výzkumnými institucemi

skladovací a vychystávací systém

Diagnóza Vašeho logistického systému - workshop

Potýkáte se s následující symptomy:

 • Váš sklad by měl mít ve skutečnosti vyšší výkon?
 • Nemůžete správně identifikovat úzká místa ve skladu?
 • Přestáváte se orientovat kvůli složitosti své vlastní logistiky?
 • Jsou procesy ve Vašem skladu stále efektivní?
 • Jak byste měli reagovat na kolísavé/sezónní požadavky na výkon?
 • Jakých vylepšení můžete dosáhnout redesignem?
 • Potřebujete rozšířit svůj sklad?
 • Efektivita nasazení vašeho personálu není dostatečná?
 • Dokážete přesně určit své personální požadavky? 

.
V tom případě nás neváhejte kotnaktovat!

Expertíza

Simulace & vizualizace

simulační model

Naše kompetence v oboru simulací

Naše kompetence v oboru simulací zahrnují následující oblasti:

 • Simulace výroby a výroby
 • Simulace materiálového toku
 • Simulace provozních procesů
 • Logistická simulace (příjem/výdej, skladování, vychystávání, expedice)
 • Simulace továrny (včetně logistiky)
 • Simulace distribuce / dopravy (simulace dopravního provozu)
 • Simulace dodavatelských řetězců
 • Simulace napříč lokalitami
 • Řídicí centrum objednávek vycházejíci ze simulačního modelu
skladovací a manipulační technika

Plánování logistiky

Naším cílem je ve spolupráci s Vámi zvýšit efektivitu Vaší společnosti a optimálně sladit Vaše logistické struktury a výrobní systémy se současnými a budoucími požadavky.
Simulace snižuje nároky na investice až o 15%. Zaručí Vám díky dopřednému prověření všech aspektů a klíčových parametrů bezproblémovou realizaci Vašeho projektu a zajistí, že Váš projekt bude dokončen v předpokládaném čase a s dorežením plánovaných nákladů.

Návrh a řešení

Optimalizace, Algoritmy pro řízení

uživatelké rozhraní softwaru pro pokročilé plánování výroby

Plánování a řízení výroby pomocí umělé inteligence

S našimi systémy APS získáte nejen software:

 • Plánování výroby, hrubé plánování a detailní plánování
 • Plánování poptávky
 • Optimalizace zásob
 • Optimalizace sekvence a seřizování pro výrobní dávky
 • Optimalizace dodržování termínů
 • Optimalizace řezu, dělení, formování
 • Vývoj optimalizačních systémů pro speciální požadavky
 • Integrace plánovacích řešení do IT prostředí 
brýle pro rozšířenou realitu

Virtuální testovací prostředí pro zprovoznění logistických systémů

Emulace jako testovací prostředí logistických systémů

 • Efektivní automatizace intralogistiky
 • Bezpečné zprovoznění automatizačních systémů
 • Virtuální testovací prostředí pro vývoj softwaru
 • Zabezpečení pro operátory a vývojáře systémů
 • Výrazné zkrácení uvedení do provozu a vysoký potenciál pro úsporu nákladů 

SDZ

Neváhejte nás kontaktovat!

Germany

Přečetl(a) jsem si prohlášení o ochraně údajů a souhlasím s ním.

Content from Google Maps can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Google Maps to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Kontakt

+49 231 9750500

[email protected]

Kontakt Česká republika
Ing. Jiří Hloska, Ph.D.
+420 773 000 109
[email protected]

Adresa

SDZ

Hauert 20

Hombruch

44227 Dortmund
Německo