Plánování stabilních dodavatelských řetězců

Vysoká rychlost a nízké náklady - klíčový faktor k Vašemu úspěchu

multimodální přeprava

Dodavatelské řetězce v průmyslu a obchodu se v současné době mění rychleji než kdykoli předtím. Dominantními konkurenčními faktory jsou rychlost a náklady. To vyžaduje redesign efektivních a odolných dodavatelských řetězců. 

Naším cílem je posílit konkurenceschopnost našich zákazníků. Toho dosahujeme tím, že navrhneme koncepty, které našim klientům umožní docílit co nejvyšší kvality služeb ve všech parametrech při zohlednění cíle maximální ziskovosti všech logistických procesů.
Poradíme Vám při strategickém návrhu Vašeho dodavatelského řetězce. Naše zkušenosti a znalosti v oblasti návrhu dodavatelských řetězců zahrnují redesign i zcela nový návrh dodavatelských řetězců při zohlednění následujících hledisek: 

 • optimalizace z hlediska nákladů i poskytovaných služeb
 • udržitelnost a ohled na dopady na životní prostředí
 • srovnání potenciálu centrální a decentralizované logistické struktury
 • optimalizaci rozmístění logistických míst (sklady a překladiště)
 • přidělování produktů dodacím místům a logistickým centrům
 • řízení zásob podle poptávky ke zvýšení dodavetelských kapacit
 • analýza dodavatelských kapacit během změn podmínek doplňování zásob
 • potenciál pro snížení zásob
 • stanovení požadovaných přepravních kapacit včetně multimodální dopravy (silnice, železnice, voda, vzduch)
 • rámcové podmínky pro strategický nákup (tarify, Incoterms)
 • potenciál pro snížení logistických a přepravních nákladů
 • optimalizace plánování dopravy
 • digitalizace řízení dodavatelského řetězce 

Podporujeme výrobní společnosti, obchodní společnosti i logistické a dopravní společnosti při vstupu na cílové trhy. Vyvíjíme struktury dodavatelského řetězce a logistické procesy, které umožňují efektivní řízení vysoce komplexních systémů.

Simulace dodavatelských řětězců se softwarem MEDIAN

Návrh dodavatelských řetězců, které budou vykazovat optimální strukturu a funkci z hlediska investičních i provozních nákladů stejně jako úrovně poskytovaných služeb, podléhá mnoha často protichůdným vzájemně se ovlivňujícím faktorům. Jejich uvedení do souladu je náročným úkolem pro návrh dodavatelského řetězce. Je třeba vzít v úvahu následující aspekty:

 • trhem podmíněné výkyvy související (denní i sezónní)
 • růst trhu (globální, regionální nebo národní)
 • vlastní plány budoucího podílu na trhu
 • vývoj vlastní produktové řady
 • nové růstové segmenty trhu


Vyzkoušejte ihned zdarma a nezávazně software MEDIAN, který nám umožňuje zohlednit při návrhu dodavatelských řetězců výše uvedené úkoly. Aplikace umožňuje určit optimální umístění pro Váš sklad nebo sklady. Pro analýzu jsou zohledněna všechna dodací místa, která určíte, s jejich ročním množstvím dodávky. 

Účinným a mocným nástrojem, který usnadní zvládnutí složitého úkolu, jakým je návrh dodavatelských řětězců, je simulace. Používáme simulační software MEDIAN, který jsme sami vyvinuli a v průběhu řady let zdokonalili i díky mnoha aplikacím, ve kterých jsme jejve prospěch našich klientům využili. Dokážeme tak vytvářet počítačové modely dodavatelského řetězce pro komplexní analýzu: 

 • znázornění různých alternativ návrhu Vašeho dodavatelského řetězce
 • simulaci různých obchodních strategií a scénářů
 • analýzu z hlediska dynamiky Vašich cílových trhů
 • vyhodnocení změn v sortimentu a rozsahu nabízených produktů
 • požadavky na regionální rozšíření Vaší distribuční sítě
 • integraci nových organizačních jednotek Vaší společnosti v případě restrukturalizace nebo akvizice

Simulace učiní složité dodavatelské řetězce transparentními

Díky simulaci dodavatelských řetězců zajistíme úplnou transparentnost a poskytneme Vám srozumitelný pohled navzdory komplexitě Vašich dodavatelských sítí. Identifikujeme úzká místa v dodavatelském řetězci, která ohrožují splnění dodacích lhůt a vyvolávají vysoké nákladůy. Navrhneme, jak tyto slabé články dodavatelského řetězce odstranit. Identifikujeme a vyhodnotíme potenciál pro optimalizaci Vašich logistických procesů, abyste byli schopni zajistit splnění Vašich dodacích podmínek a přitom snížili své provozní náklady v logistickém řetězci. Simulace dodavatelského řetězce umožňuje určení a vyhodnocení toku zboží i nákladů na dopravu a logistiku. Snadno získáte odpověď na následující otázky:

 • jaké dodací podmínky Vám dovolí plánovaný dodavatelský řetězec zaručit?
 • jaké sortimenty a přepravní množství jsou optimální pro jednotlivé lokality?
 • jaké denní přepravní objemy lze očekávat?


 • jaký potenciál pro snížení zásob existuje?
 • jaké celkové náklady dodavatelského řetězce lze očekávat?
 • jaké jsou potenciální úspory nákladů a jak jich lze dosáhnout? 

Poskytneme Vám poradenství a podporu ve strategické transformaci Vašeho dodavatelského řetězce s ohledem na požadavky Vašich cílových trhů a plánovaného rozvoje Vaší společnosti.
Výsledná doporučení vyplývající ze simulace dodavatelského řetězce pro Vaši psolečnost implementujeme.

Digitální dojče dodavatelského řetězce

Počítačový simulační model dodavatelského řetězce vytvořený v rámci strategického plánování lze i ve Vaší společnosti implementovat jako digitální dvojče. Učiníte tak snadno zásadní krok k digitalizaci řízení Vašeho dodavatelského řetězce. Například tak budete schopni otázky, které si kladete v rámci taktického plánování ve Vaší firmě, snadno a rychle zodpovědět pomocí analýz dat, se kterými digitální dvojče Vašeho provozu bude umět pracovat:

 • monitorování Vašeho dodavatelského řetězce
 • analýza realizovaných logistických procesů
 • pravidelné testy za účelem optimalizace provozu Vaší dodavatelské sítě
 • vyhodnocení nových obchodních modelů (noví zákazníci, rozšířené prodejní oblasti aj.)
 • podpora během výběrových řízení na dodavatele přepravních služeb
 • analýza dodavatelškého řetězce pro kontinuální zlepšování


Pravidelným prováděním analýzy dat, ze kterých Váš dodavatelský řetězec vychází, zajistíte hmatatelný pokrok v implementaci redesignu Vašich dodavatelských řetězců a usnadníte vyhodnocení úspěšnost dosažení očekávaného potenciálu. Získáte informace o tom, jak sladit implementovaná opatření a identifikovat další optimalizační potenciál. Digitální dvojče Vám dopomůže k dokonelému vyladění Vašeho dodavatelského řetězce. 

Kontaktujte nás!

Plánujete nové rozmístění Vašich logistických lokalit?
Rozšiřujete Vaši distribuční síť?
Potřebujete porovnat nabídky a schopnosti Vašich dodavatelů?
Spojte se s námi, rádi se zapojíme do řešení Vašeho projektu! Kontaktujte nás ještě dnes! 

YouTube kanál společnosti SDZ