Počítačové plánování výroby

Snadno a rychle, efektivně a s lepšími výsledky než dosud

strategické plánování

Naše řešení pro plánování výroby Vám nabízí výkonné a osvědčené systémy plánování a optimalizace pro výrobu a logistiku. Systémy APS (advanced planning & scheduling) překlenují mezeru mezi jednotlivými úrovněmi plánování a provozu a představují spojení mezi světem ERP a automatizací. Systémy APS napomáhají plnit úkoly plánování ve výrobních společnostech od plánování poptávky po rozvrhování výroby.

Díky integraci do všech IT systémů společnosti nabízejí uživatelům úplnou transparentnost zobrazení všech potřebných dat a informací o aktuální situaci podniku ve všech provozních oblastech.

Zabudovaná funkce simulace a optimalizace Vám dovolí snadno řídit všechny procesy a pružně reagovat na neplánované nebo nepředvídatelné události.

Rozhodnete-li se pro naše APS řešení, obdržíte daleko více, než jen software:

 • hrubé i detailní plánování výroby
 • plánování objednávek a predikce poptávky
 • optimalizace zásob
 • ptimalizace výrobní sekvence s ohledem na nastavení výrobních kapacit
 • optimalizace dodržování milníků a dodacích termínů
 • optimalizace řezového plánu, dělení materiálu
 • vývoj optimalizačních systémů pro speciální požadavky
 • integrace do Vašeho IT prostředí

Zakázky v souladu s Vaším výrobním plánem

Trh klade vysoké nároky na flexibilitu Vaší výrobní společnosti: Musíte být schopni vyhovět požadavůkm na krátké dodací lhůty  a změny objednávek, a to i na poslední chvíli a ve velmi pozdních fázích rozpracovanosti výroby. Bez vhodného nástroje pro plánování výroby nelze tuto výzvu splnit. Za tímto účelem vyvinula společnost SDZ komplexní řešení APS (Advanced Planning & Scheduling). Koncept zahrnuje výkonné a osvědčené moduly pro plánování a optimalizaci Vaší výroby a logistiky a představuje důslednou komplexní metodu plánování výroby s podporou IT. Plánování výroby pomocí softwaru od společnosti SDZ je použitelné na všech úrovních plánování a řízení výroby. Poskytne Vám trvalý přehled o objednávkách Vašich zákazníků a umožní řízení výrobních procesů v reálném čase. 

Vaše podnikání s přehledem

Nástroj SimAL.Suite od SDZ umožňuje automatizované plánování výroby, díky kteréhmu můžete téměř bez námahy překonat veškerou složitost a komplexitu výrobních procesů. Při optimálním plánování výroby je kladen důraz na cíl produkovat to, co vaši zákazníci chtějí v požadovaném čase, co nejefektivnější z hlediska nákladů a výrobních zdrojů. SimAL.Suite umožňuje automatizaci všech plánovacích činností pomocí simulačních a optimalizačních metod. Přitom i nadále budete moci plně využít Vaše stávající know-how pro plánovací. Reagovat rychle na dynamicky se měníci požadavky zákazníků, nepředvídatelné události ve Vašem dodavatelském řetězci ani v samotné výrobě již pro Vás nebude žádný problém.

Kontaktujte nás!

Hledáte způsob, jak

 • zpřesnit a současně zjedondušit plánování Vaší výroby?
 • předejít potížím s dodrežním dodacích lhůt Vašich produktů?
 • dokázat pružně reagovat na výkyvy disponibility vstupních surovin a komponent?

Potom jste na správné adrese! - Kontaktujte nás ještě dnes! 

SDZ na LinkedIn
SDZ na Xing
SDZ na YouTube