Simulace & vizualizace

Nahlédněte do budoucnosti svého podnikání

brýle pro virtuální realitu

Fakta pro kvalifikované řízení Vašich investic

Metoda simulace je dnes v mnoha společnostech úspěšnou a nepostradatelnou pomůckou při plánování - ať již se jedná o plánování nových výrobních struktur, dodavatelských řetězců, výrobního plánu nebo různých obchodních modelů. Možné využití simulace sahá od zajištění správného průběhu všech procesů v logistice, plánování provozu celého závodu až po ověření dopadů konceptů dodavatelského řetězce. Analytické metody již nestačí, zejména pro vysoce složité procesy a systémy, které se vyznačují složitými a těsnými vzájemnými vazbami mezi jednotlivými prvky a účastníky. 

I složité systémy zvládnete s přehledem

Zachycení plánovaných nebo již existujících systémů pomocí počítačových modelů umožňuje simulovat a analyzovat a optimalizovat současné a budoucí provozní situace, a to již v počáteční fázi plánování. Analýza budoucích dynamických efektů Vám poskytne základ pro Vaše úspěšné investiční rozhodnutí

Alternativní koncepty porovnáte snadno

Simulace umožňuje ještě předtím, než bude Váš plán realizován, porovnat různé alternativy návrhu, abyste tak dokázali stanovit optimální variantu. Díky tomu lze dosáhnout zvýšení efektivity a snížení investičních a provozních nákladů.
Simulace navíc umožňuje replikovat širokou škálu scénářů, aby bylo možné odpovědět na otázky, které vždy začínají „Co se stane, když ...“

Jistota pro Vaše investiční rozhodnutí

Typické scénáře, které bývají pomocí simulace dopředu prověřovány, jsou optimistická a pesimistická varianta nebo speciální scénáře budoucího provozu, které umožňují analýzu provozního chování za různě nastavtelných okrajových podmínek. Je tak možné zaručit správnost Vašeho investičního rozhodnutí s ohledem na kterýkoli scénář budoucího vývoje.

Simulace materiálového toku a logistických procesů - jistota pro Vaše plánování

Kdokoli, kdo plánuje investice nebo chce optimalizovat provoz či zásoby, potřebuje spolehlivá data. Systémy v logistice jsou extrémně složité. Drobná změna určitého parametru nebo jen malé části systému může mít nepředvídatelné a dalekosáhlé účinky na celý systém a jeho chování. Díky simulaci logistiky i simulaci toku materiálu získáte spolehlivá konkrétní data, která Vám poslouží jako základ pro spolehlivé předpovědi budoucího chování Vašich systémů.

Přizpůsobte strukturu a parametry systémů ve Vaší společnosti pomocí simulace materiálového toku a simulace logických procesů všem Vašim budoucím požadavků. Minimalizujte rizika a investujte s jistotou do budoucna. SDZ GmbH je Váš přední evropský partner v oblasti simulace logistiky a simulace materiálového toku. Vašemu projektu zajistíme díky počítačové simulaci jistotu úspěchu.

Pro úspěch simulační studie nejprve naši specialisté zjistí přesně cíle Vaší společnosti:

  • Modernizace stávajícího systém: svůj stávající výrobní a logstický systém můžete prověřit pomocí simulace logistiky. Můžete tak odhalit úzká místa a identifikovat potenciál pro zlepšení ve Vaší továrně či skladu. Ještě před realizací nových investic ověříte pomocí simulace toku materiálu, zda plánovaná automatizace zvýší výkon Vašeho podniku a snižuje provozní náklady. Probíhající operace nejsou simulací logistiky nikterak narušeny a lze je na základě výsledků efektivně optimalizovat. Simulace toku materiálu je nejúčinnější metodou pro dosažení vysoké ziskovosti skladové logistiky.


  • Plánování nových systémů: v tomtoto případě by simulace logistiky a simulace materiálového toku měla proběhnout co nejdříve ve fázi plánování. Dle Vašich specifikací můžeme vytvořit různé počítačové modely, které prověří propustnost, dimenzování a časy průchodu nových systémů. Simulace materiálového toku dokáže zohlednit také rušivé faktory, výkonnostní limity a plánované personální požadavky. Vytvořené počítačové modely lze porovnat a vyhodnotit jejich výstupy za účelem nalezení optimálního logistického plánování pro Váš projekt. To znamená, že proces plánování je rozsáhlejší, ale jeho výsledek je méně náchylný k chybám. Se simulací logistiky naplánujete současně také dopravní technologii tak, aby byl optimálně využit dostupný prostor. 

Na základě Vašich specifikací a cílů provedeme sběr dat včetně analýzy vstupních dat potřebných pro vytvoření počítačového modelu a provedeme simulaci logistiky i simulaci toku materiálu pomocí vhodného simulačního softwaru:

  • DOSMIS-3: extrémně výkonný nástroj pro simulaci logistiky, který má zabudované rozsáhlé standardní statistické výstupy
  • Plant Simulation: komplexní výrobní a logistické systémy mohou být přehledně namapovány a srozumitelně animovány
  • AutoMod: ať už jde o nové plánování nebo restrukturalizaci - výrobní procesy a simulace skladů budou věrně zobrazeny včetně detailní 3D animace.


Výsledkem a hlavním přínosem simulaci logistiky a simulace materiálového toku jsou smysluplná přehledná data o výkonu systému, dosažitelném výkonu a nákladech na plánovaná opatření.

Maximální efektivita a jistota plánování

Cílem simulace logistiky nebo simulace materiálového toku je zvýšit efektivitu Vaší společnosti a nabídnout Vám nejlepší možnou podporu pro současné i budoucí výzvy. Na naše dlouholeté zkušenosti se simulacemi výrobních a logistických procesů se přitom můžete plně spolehnout. Společnost SDZ GmbH byla založena v roce 1986 a zavedla metodu počítačových simulací jako nový nástroj pro plánování výrobních provozů v průmyslu i obchodě. Nabídneme Vám komplexní řešení a poradenství při plánování a optimalizaci všech procesů ve Vaší společnosti: Poskytneme Vám fakty a daty podložená doporučení pro vývoj Vaší podnikové struktury, procesů návrhu nových systémů pro všechna místa a oblasti ve Vaší společnosti a pomůžeme Vám při jejich implementaci. Zaměření na všechny činnosti je vždy na zákazníka. V závislosti na Vašich potřebách použijeme na základě našich zkušeností a kompetencí v oblasti logistiky, simulace a IT vhodnou metodu simulace logistiky a simulace toku materiálu k vývoji individuálního řešení šitého na míru Vašemu podnikání. Neustálý další vývoj našich simulačních a plánovacích nástrojů zaručuje také náš neustálý růst - pro naše zákazníky i pro náši společnost.

Kontaktujte nás!

Zaujala Vás možnost využít simulaci pro zajištění správnosti a jistoty Vašich investičních rozhodnutí? - Kontaktujte nás ještě dnes! 

SDZ GmbH na LinkedIn
SDZ GmbH na Xing
SDZ GmbH na YouTube
centrála Dortmund