Interdisciplinární tým kvalifikovaných specialistů

Digitalizace. Plánování. Simulace. Emulace. Konzultace. Programování. Vývoj.

Naše práce je založena na individuální kvalifikaci našich specialistů. Pro každý úkol dokážeme sestavit interdisciplinární tým, ve kterém všichni perfektně spolupracují.
Vaši odporníci budou rovnoprávnými členy týmu, který společně úspěšně vyřeší Váš projekt.

Sehraná sestava

Naším nejcennějším aktivem jsou naši zaměstnanci. Za náš úspěch vděčíme jejich know-how, nasazení a kreativitě. Naši zákazníci to zažívají během přímého kontaktu s našimi specialisty. Vedení společně řídí prof. Dr.-Ing. Bernd Noche (od svého založení v roce 1986) a Dipl.-Ing. Mathias Bös (od roku 2000). Optimální interakce mezi vedením a zaměstnanci vede k flexibilnímu týmu, který vytváří vize a strategie s ohledem na přínos pro zákazníka.

Souhra odborných znalostí a inovativních nápadů

interdisciplinární tým specialistů a vysoce kvalifikovaných odborníků

Naši vysoce kvalifikovaní specialisté jsou každý den konfrontováni s mimořádnými výzvami. K jejich zvládnutí je kromě fundovaných odborných znalostí zapotřebí široké všeobecné vzdělání a schopnost myslet s přesahem své odbornosti a rozvíjet kreativní řešení. Za tímto účelem neustále podporujeme kvalifikaci a individuální silné stránky našich zaměstnanců.

Tým mistrů ve svém oboru

tým kvalifikovaných odborníků a specialistů z růných oborů

Jako odborníci se všeobecným rozhledem naši zaměstnanci myslí v souvislostech a chápou celkový kontext. Je to vyladěný orchestr vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří hrají klíčový part při zapojeni do dodavatelského řetězce, koncipování, realizaci a uvedení do provozu logistického centra s dodavateli a operátory nebo při dohodě holistického konceptu řízení pro továrnu. Naše systematicky propojená síť odborníků nám pomáhá zvládnout i ten nejnáročnější úkol.


Kontaktujte nás!

Poznejte náš tým osobně. Proberte s námi, v jakém oboru a v jaké oblasti mohou naši specialisté doplnit Váš tým - kontaktujte nás ještě dnes! 

profil SDZ GmbH na LinkedIn
profil SDZ GmbH na Xing
kanál SDZ GmbH na YouTube
www.sdz.de centrála hlavní sídlo