Naše historie

od počátků počítačové simulace až k digitálnímu dvojčeti

Od samého začátku bylo cílem společnosti SDZ vyvíjet pro naše zákazníky na míru šitá řešení pro provozní procesy ve výrobě a logistice. To vyžaduje použití výpočetních metod, zejména počítačových modelů, aby bylo možné vyhodnotit dopady plánování s ohledem na budoucí provozní situace. Pomocí počítačových modelů a digitálních dvojčat můžeme identifikovat silné a slabé stránky řešení, určit účinnost zvažovaných opatření a poskytnout našim zákazníkům jistotu zabezpečení provozu a také jistotu při zvažování investiční výdajů do rozšíření či modernizace podniku.

dlouholetá úspěšná historie naší společnosti

Od vizí ke zkušenostem

Stoprocentní důvěra více jak 600 zákazníků, dnes již více jak 25 zkušených, kompetentních a dlouholetých zaměstnanců a přes 3500 úspěšně realizovaných projektů i objem prodeje, který roky neustále roste, nás činí hrdými. Samozřejmě nechceme usnout na vavřínech a jsme proto rádi, že nás naši zákazníky svými nároky posouvají ještě dál. Vážíme si rozvoje našeho know-how a metodických dovedností, pro které spolupracujeme s renomovanými výzkumnými ústavy.

Naše oborové portfolio je stejně působivé jako různorodé. To je podpořeno skutečností, že jsme byli schopni o svých kompetencích a dovednostech přesvědčit významné a proslulé společnosti z nejrůznějších oblastí našich služeb.

Kdo jsou naši zákazníci?

Naše zákaznické portfolio tvoří velké a střední společnosti z mnoha průmyslových odvětví. Naši zákazníci pocházejí z automobilového a dodavatelského průmyslu, strojírenství a technologického průmyslu, průmyslu spotřebního zboží, chemického a potravinářského a také z logistiky a obchodu. Můžeme také prokázat speciální průmyslové znalosti pro ocelářský, papírenský a fóliový průmysl.

  • automobilový průmysl
  • dodavatelský průmysl
  • strojírenské a technologické společnosti
  • průmysl spotřebního zboží
  • chemický a potravinářský průmysl
  • logistika a obchod

Na tomto místě může být i logo Vaší společnosti...

loga našich zákazníků
přehled našich klientů
reference
zákazníci z různých průmyslových odvětví
naši zákazníci jsou výrobní, potravinářské, zpracovatelské, logistické, dopravní a zasilatelské společnosti
vybrané reference

Od vývoje do praxe

Všechno to začalo v Dortmundu počátkem 80. let. Tehdy dva vizionáři, profesor Jünemann a profesor Noche rozvinuli společnou myšlenku vývoje řešení pro logistiku na míru, která dají operátorům i vedoucím výrobních sekcí jistotu, že tato řešení fungují v každé situaci.

S tímto cílem založili oba v roce 1986 společnost SimulationDienstleistungsZentrum, která se stala průkopníkem v používání simulace v průmyslu a obchodu. V prvních několika letech bylo jádrem projektů, které jsme řešeili, zavádění nově vyvinuté metody simulace a dalších inovativních nástrojů do plánování výroby a logistiky. Od té doby podporujeme společnosti - zpočátku z automobilového průmyslu, později ze všech hospodářských odvětví - při simulaci a optimalizaci jejich továrních a logistických struktur. Základním cílem simulačních analýz, které od té doby standardně provádíme, jsou zaměřeny na zajištění těchto výrobních a logistických struktur s ohledem na dynamiku na trzích. Jako jedna z předních evropských a mezinárodně aktivních společností poskytující konzultace v oblasti plánovacích i vlastní softwarová řešení jsme dnes kompetentním partnerem pro udržitelnou optimalizaci logistiky a výroby v průběhu celého hodnototvorného řetězce.

Výkonné nástroje pro mnohostranná využití

Stále více impulzů z průmyslu a obchodu vedlo za posledních 35 let k novým nápadům a mnoha výrobkům. Naším nejznámějším a nejúspěšnějším vývojem systému je simulační systém DOSIMIS-3, který se již roky používá v průmyslu, obchodu a výzkumu. Od založení společnosti probíhá vývoj a prodej, takže DOSIMIS-3 podporuje plánovače a inženýry po celém světě při simulaci výrobních a logistických systémů v několika jazycích.

Nástroj MEDIAN poskytuje řešení pro strategickou optimalizaci sítě pro mapování a analýzu dodavatelského řetězce. Provozní plánování výroby je podporováno plánovacím systémem SimAL.Suite, jehož funkce sahají od plánování prodeje přes plánování až po podrobné plánování výroby (plánování). Plánovací činnosti lze také automatizovat pomocí výkonných optimalizačních metod.

Dodnes vyvíjíme naše produkty praktickým, aplikačně orientovaným způsobem a na základě principu zpřístupňování co nejvíce znalostí uživatelům.

Kontinuální vývoj

Stále složitější úkoly pro jiné aplikace vzbuzují nové impulzy, jsou nám výzvou vývoj pro a tvoří základ udržitelného růstu naší společnosti, který trvá dodnes. Naše současná organizační struktura je konkrétním důsledkem naší růstové fáze.

Dnes jsme středně velkou společností se třemi doplňkovými obchodními oblastmi logistického plánování, simulace a digitalizace. Na základě této zkušenosti podporujeme naše zákazníky v tom, aby se efektivně a účelně orientovali na své trhy.

Kontaktujte nás!

Zaujaly Vás naše zkušenosti a portfolio zákazníků, pro které nabízíme naše služby a řešení?
Kontaktujte nás ještě dnes! 

LinkedIn profil naší společnosti SDZ GmbH
Xing profil naší společnosti SDZ GmbH
YouTube kanál naší společnosti SDZ GmbH