Optimalizace zásob - optimalizace Vašich nákladů

Zásoby jsou podstatnou součástí provozního kapitálu ve všech obchodních a průmyslových společnostech. Pokud chcete snížit náklady, optimalizovat údaje ve Vaší účetní rozvaze a uvolnit likvidní prostředky, měli byste zkontrolovat, zda lze optimalizovat odpovídající úrovně Vašich zásob.
Jako nezávislá poradenská a technologická společnost vám SDZ nabízí a poskytuje inovativní řešení pro tento účel. 

Optimalizujte Vaše zásoby

Využijte naše řešení pro funkční a fungující sklady.
Neekonomicky velký sklad na sebe váže kapitál a může ohrozit ziskovost společnosti. Primárním cílem návrhu uspořádání struktur výroby a logistiky je proto optimalizace stavu zásob. Tímto způsobem Vám poradíme, jak zajistit plynulý provoz, udržet nízké náklady na skladování a zajistit nákladově optimalizované řízení zakázek. Aby bylo možné optimalizovat Vaše zásoby, je nejprve důležité se podívat na všechny relevantní klíčové údaje:

  • Obratovost zásob: toto číslo udává, jak často byl zásobní materiál spotřebován a nahrazen novým. Pokud je obratovost příliš nízká, znamená to, že doba skladování je příliš dlouhá. V případě vysoké obratovosti je zřejmé, že materiál je ve skladu pouze krátkou dobu, tj. že možná není k dispozici dostatek zásob. V obou případech byste měli optimalizovat řízení svých zásob.
  • Průměrná doba skladování: tento klíčový ukazatel dává odpověď na otázku: Jak dlouho vystačí Vaše zásoby? Jak dlouho je takto vázán Váš kapitál? Platí zde totéž: Pokud je doba skladování velmi krátká nebo extrémně vysoká, měli byste optimalizovat zásoby.
  • Rozsah skladování: Jak dlouho vydrží Vaše zásoby k pokrytí průměrné spotřeby ve Vaší společnosti? Pokud je rozsah skladování příliš krátký, může dojít k narušení výroby a dodávek Vašim zákazníkům. Pokud je příliš vysoký, znamená to, že jsou zbytečně vysoké Vaše zásoby. V obou případech by měly být nalezeny důvody tohoto nedostatku a měla by být přijata opatření k optimalizaci zásob.

Abychom získali relevantní klíčové údaje, které naznačují, zda je nutné optimalizovat stavy Vašich zásob, provedeme komplexní analýzu dat, která se k zásobování ve Vašem podniku vztahují.

Bylo objednané množství materiálu nastaveno příliš vysoké nebo příliš nízké? Pomocí simulace materiálového toku můžeme zjistit, kdy a kde a s jakou frekvencí je materiál potřebný.
Nebyly procesy ve skladu po delší dobu přizpůsobeny a modernizovány změněným požadavkům? Díky moderním systémům plánování logistiky od SDZ můžete dlouhodobě zásadně optimalizovat své zásoby.
Existují nějaké problémy s dodávkami od Vašich smluvních partnerů? V tom případě zkontrolujeme Váš návrh dodavatelského řetězce a identifikujeme veškerý potenciál optimalizace.

Existuje několik způsobů, jak optimalizovat zásoby. Nejprve určíme individuální potřeby a požadavky Vašeho podniku a metodicky kompetentně pro Vás naši interdisciplinární specialisté vyvinou optimální řešení. Takto se nám podaří efektivně optimalizovat Vaše zásoby s ohledem na Vaše individuální potřeby. Jako odborníci na dynamické simulace  pro Vás vyvineme vhodné modely a ověříme scénáře odpovídající na otázky typu „co se stane, když“, s jejichž pomocí získáte nejlepší možný základ pro Vaše kvalifikované rozhodování s přihlédnutím ke kritériím, jako je ziskovost, flexibilita a bezpečnost

Zlepšeté své cash flow, maximalizujte svou efektivitu

Přizpůsobte svou společnost budoucnosti a snižte zbytečné provozní náklady díky optimalizaci svých zásob. Také pro další opatření, která Vám zajistí flexibilitu a konkurenceschopnost na trhu, jste u nás na správné adrese. Naplánujeme pro Vás výrobu a logistiku, prověříme a navrhneme koncepci Vašich logistických lokalit a dodáme Vám řešení pro strategické podnikové plánování. Navrhujneme efektivní logistické řetězce a výrobní systém. Metodicky zabezpečíme Váš investiční projekt pomocí simulačních technologií. Pokud chcete optimalizovat své zásoby, promluvte si s námi - rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás!

Hledáte pomoc při optimalizaci Vašich zásob? Nebo jsou jiné oblasti ve Vaší výrobě či logistice, ve kterých máte ambiciózní cíle a hledáte cestu, jak jich dosáhnout?
Kontaktujte nás ještě dnes!