Ochrana osobních údajů

Poznámky ke zpracování údajů v souvislosti s Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Ireland limited. Pokud se osoba odpovědná za zpracování údajů na tomto webu nachází mimo Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko, provádí zpracování údajů Google Analytics společnost Google LLC. Google LLC a Google Ireland Limited jsou dále označovány jako „Google“. Pokud používáte Google Analytics, zpracování dat technicky provádí společnost Jimdo. Společnost Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) a provozovatel této webové stránky jsou společně odpovědní za zpracování údajů v souvislosti s Google Analytics na této webové stránce.


Google Analytics se na tomto webu používá pouze s příponou „_anonymizeIp ()“. Toto rozšíření zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje jakékoli přímé osobní reference. V důsledku rozšíření bude IP adresa Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. IP adresa přenášená příslušným prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Jménem společnosti Jimdo a provozovatele stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu společnosti Jimdo a provozovateli stránek (čl. 1 písm. F GDPR). Oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá v optimalizaci této webové stránky, analýze používání webové stránky a přizpůsobení obsahu, což umožňuje poskytování statistických funkcí společnosti Jimdo. Zájmy uživatelů jsou přiměřeně chráněny pseudonymizací.


Google LLC. nabízí záruku dodržování přiměřené úrovně ochrany údajů na základě standardních smluvních doložek. Data odeslaná a spojená s cookies, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID jsou automaticky mazána po 50 měsících. Mazání údajů, jejichž doba uchovávání uplynula, probíhá automaticky jednou za měsíc.


Shromažďování pomocí Google Analytics může zabránit návštěvník stránky úpravou nastavení souborů cookie pro tento web. Proti shromažďování a ukládání IP adresy a údajů generovaných soubory cookie lze kdykoli vznést námitky s účinkem do budoucna. Odpovídající doplněk prohlížeče lze stáhnout a nainstalovat z následujícího odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Návštěvník stránky může zabránit službě Google Analytics ve shromažďování údajů na tomto webu kliknutím na odkaz uvedený výše. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování údajů při návštěvě tohoto webu.

Pokud kliknete na odkaz: Návštěvník webu vznesl námitku proti shromažďování údajů pomocí Google Analytics na tomto webu.

Další informace o podmínkách používání Google a ochraně dat naleznete zde: Google Analytics, případně zde: Google Analytics.


V souladu s příslušnou legislativou a GDPR mají návštěvníci webových stránek určitá práva, pokud jde o jejich osobní údaje, které jsou zpracovávány prostřednictvím nástroje pro zpracování údajů Google Analytics. Zejména mají návštěvníci právo na informace, opravu, přenositelnost údajů nebo výmaz svých údajů. Návštěvník webu má také právo vznést námitky proti určitému zpracování jeho údajů. Pro uplatnění těchto práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů pomocí Google Analytics na tomto webu může subjekt údajů (návštěvník webu) kdykoli kontaktovat společnost Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) nebo provozovatele webu.