Služby pro stávající i nové klienty

Pro naše klienty navrhujeme efektivní hondototvorné řetězce v logistice a výrobě. Metodicky zajišťujeme související investiční projekty s ohledem na dynamiku budoucích trhů pomocí simulačních technologií.
Hledáte-li pro svůj podnik podporu v následujících oblastech, rádi Vám nabídneme  naše  služby.

Strategické plánování podnikových procesů

 

Podporujeme podniky při navrhování jejich dodavatelského řetězce. Klíčovými prvky našich služeb jsou: 

 • Celostní pohled na dodavatelský řetězec z hlediska výkonů a nákladů na pozadí právních aspektů týkajících se daní, cel atd.
 • Analýza a hodnocení založené na scénářích možností růstu s ohledem na vztah mezi požadavky trhu a stávající strukturou dodavatelského řetězce.
 • Identifikace krátkodobých nákladových potenciálů v rámci organizace dodavatelského řetězce na základě nejúčinnějších opatření bez omezení kvality služeb.
 • Návrh efektivní struktury dodavatelského řetězce na pozadí změn sortimentu a jednotlivých produktů, regionální expanze nebo integrace dalších organizačních jednotek.
 • Stanovení rozmístění lokalit v rámci dodavatelského řetězce z pohledu obslužnosti a nákladů prostřednictvím modelování a simulace strukturálních alternativ.
 • Maximální využití potenciálu dopravní organizace na základě nejúčinnějších opatření s ohledem na struktury přepravy a plánování tras. 

Koncept lokalit logistických center

Ovládněte dynamiku procesů ve Vaší firmě! 

Dnešní globalizované trhy se vyznačují mimořádně vysokou úrovní dynamiky. Konkurenceschopnost každé společnosti je proto rozhodujícím způsobem utvářena její logistikou, která se tak stala strategickým konkurenčním faktorem pro každou společnost.

Udržitelná logistika s vysokou kvalitou a velkou flexibilitou zajišťuje, aby mohla být společnost orientována na své zákazníky, resp. jejich poptávku. To se týká všech logistických procesů, od nákupu přes výrobu až po distribuci.

Vyuzkoušejte náš software MEDIAN prostřednictvím internetové aplikace:
Aplikace umožňuje určit optimální umístění pro Váš sklad nebo sklady. Pro analýzu jsou zohledněna všechna dodací místa, která určíte, s jejich ročním množstvím dodávky. 

Detailní plánování logistiky

Logistika Vašeho podniku musí zajistit realizaci sjednaných dodávek, a to bez ohledu na dynamické vlivy trhu i při vysokých výkyvech požadavků. K dosažení tohoto cíle je velmi důležitý výběr logistických systémů. Ty musí být vybrány a velmi přesně sladěny se specifickými potřebami Vaší logistiky, abyste zajistili Vašemu podniku ekonomicky výhodnou pozici. 

To platí jak pro výstavbu nových logistických lokalit, tak pro rekonstrukci stávajících provozů. V obou případech je výběr technických systémů rozhodující pro výkonné a efektivní provádění logistických činností.
Výběr systému zohledňuje v rámci logistiky následující funkce a činnosti:

 • Odběr a příjem zboží či materiálu
 • Vnitropodniková přeprava
 • Skladování
 • Vychystávání a další zpracování
 • Sestavení zásilek a jejich expedice 

Digitální továrna a plánování logistiky

V dnešní době je plánování v průmyslu a obchodu prováděno pomocí výpočetní techniky. Digitalizace plánování výroby a logistiky vedla k znatelnému zvýšení kvality a efektivity plánování.


Společnost SDZ GmbH je průkopníkem v oblasti plánování digitálních továren a logistiky. Jedním z nástrojů a klíčům k úspěchu je metoda simulace, jejíž použití jsme úspěšně zavedli jako průkopník v průmyslu a obchodu. To vedlo k zrychlení inovačních procesů ve společnostech, výrazně snížilo míru chybovosti při plánování a nakonec zvýšilo konkurenceschopnost a produktivitu společností, které nás oslovily.

Spolehlivé předpovědi namísto nákladných pokusů

Počítačové simulace, které se dnes již dnes staly nepostradatelnými, nyní prostupují všemi oblastmi našeho podnikání. Simulace ukazuje účinnost inovativního vývoje v logistice a výrobě. U plánování výroby a logistiky vede aplikace této metody k zajištění plánovaných projektů z procesního i finančního hlediska.


Pomocí simulace zajišťujeme funkčnost a efektivitu plánování, určujeme dosažitelný mezní výkon systémů i celých závodů, upozorňujeme na potenciální úzká místa a slabá místa a identifikujeme potenciál pro další zvyšování výkonu. Pomocí metody simulace můžete zajistit garanci dodržení Vašich obchodních závazků, a také smysluplnost a maximální návratnost Vašich investic.

Podporujeme naše zákazníky v úspěšném využití všech přínosů počítačových simulací. Společně s Vámi určíme cíle pro použití simulace ve Vaší spolčnosti a vyvineme postup pro její úspěšnou implementaci. Disponujeme výkonnými simulačními nástroji a systémy, díky kterým můžeme převzít plnou odpovědnost za provedení simulačních studií a jejich výsledky.


digitální přenosný terminál

Inovativní řešení pro digitalizaci Vašeho podnikání

Spolupracujeme s inovativními společnostmi, takže nejen díky vlastnímu vývoji jsme schopni pro Vaše podnikání nabídnout inovativní řešení v oblasti digitalizace, které zrychlí, zjednoduší a zpřesní procesy ve Vaší firmě.
Jsme solution partner společnosti Thread In Motion. Můžeme Vám tak nabídnout unikátní ergonomické inteligentní rukavice IWO, IWOS, Glogi. Skvělé řešení zrychlující, zpřesňující a zjednodušující logistické a montážní operace!

Naše přednosti

Neustále rostoucí počet a rozmanitost dodavatelů logistických komponent a systémů ztěžuje správnou volbu při výběru toho správného. Počet možných řešení a jejich kombinací je téměř nekonečný. Proto od odborníků právem očekáváte, aby Vás provedli často matoucím labyrintem všech dostupných technologií. Díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti logistiky jsme získali a udržujeme kontakty se všemi relevantními dodavateli technologií a systémů a známe specifické vlastnosti (silné a slabé stránky) produktů a řešení těchto dodavatelů.

Jakožto nezávislá společnost nejsme zavázáni nikomu kromě našich klientů. Vždy jednáme pouze v zájmu našich klientů tím, že se soustředíme na jejich konkrétní potřeby a požadavky. Zaujímáme vždy neutrální postoj vůči výrobcům a dodavatelům. Vyhodnocujeme dotyčné systémy podle požadavků dynamického výkonu a ekonomických kritérií, což zahrnuje také analytické stanovení požadovaného stupně automatizace systémů. V této souvislosti bereme v úvahu jak investiční náklady, tak výsledné náklady na provoz systémů, které jsou k dispozici pro výběr. Pokud nám svěříte svůj projekt, pomůžeme Vám vyhnout se nepříjemným překvapením!

Kontaktujte nás!

Nejste si jisti, jak by mohla spolupráce s námi probíhat? - Ozvěte se nám a probereme potřebné podrobnosti společně.
Je to to pravé, co potřebuete a co pro Váš podnik hledáte? - Kontaktujte nás ještě dnes! 

LinkedIn SDZ GmbH
Xing SDZ GmbH
YouTube SDZ GmbH