Logistika & IT

IT, digitalizace

V posledních letech zaznamenala odvětví logistiky a IT nebývalý rozmach. Dynamika trhů vyžaduje od logistiky flexibilitu a rychlost, aby byly poskytovatelé schopni dosáhnout kvality služeb požadované jejich zákazníky či odběrateli. Rychlý tok zboží vyžaduje plynulý tok informací, což již v dnešním propojeném světě není možné bez použití moderních IT systémů. 

Pro naše klienty navrhujeme efektivní procesy v rámci hodnototvorných řetězců. K tomu důsledně využíváme moderních informačních technologií. Klademe velký důraz na efektivní interakci Vašich zaměstnanců s IT systémy ve Vaší společnosti. Moderní logistika zahrnuje procesy, které jsou vzájemně koordinovány a synchronizovány.

Procesy moderní logistiky využívají různé IT systémy pro:

  • řízení zásob
  • správu a řízení skladu
  • správu objednávek
  • řízení dopravy
  • řízení materiálového toku

Společně s Vámi vydefinujeme a požadavky na IT systémy, které potřebujete ve Vašem podniku využívat. Včetně jejich specifikace v rámci zadávací dokumentace.

Pro výběr dodavatelů vytvoříme podrobnou a přehlednou zadávací dokumentace, která Vám usnadní realizovat Vaše plánované logistické systémy. Společně nadefinované požadavky budeme koordinovat s jednotlivými možnými dodavateli a následně vyhodnotíme jejich nabídky na implementaci logistických systémů ve Vaší společnosti. Jejich implementaci doprovázíme ve všech fázích investičního projektu až po úspěšné uvedení do provozu a přejímku  logistických systémů

Kontaktujte nás!

Potřebujete rychle a komplexně posoudit možná řešení pro IT ve Vaší společnosti?
Ať již řešíte Vaše zásoby a skladový management nebo řízení vintropodnikové přepravy ve Vaší společnosti, u nás jste na správné adrese.  - Kontaktujte nás ještě dnes! 

logo LinkedIn
logo Xing
logo YouTube
www.sdz.de