Koncept lokalit logistických center

Dnešní globalizované trhy se vyznačují mimořádně vysokou úrovní dynamiky. Konkurenceschopnost každé společnosti je proto rozhodujícím způsobem utvářena její logistikou, která se tak stala strategickým konkurenčním faktorem pro každou společnost. Udržitelná logistika s vysokou kvalitou a velkou flexibilitou zajišťuje, aby mohla být společnost orientována na své zákazníky, resp. jejich poptávku. To se týká všech logistických procesů, od nákupu přes výrobu až po distribuci.

Vyuzkoušejte náš software MEDIAN prostřednictvím internetové aplikace:
Aplikace umožňuje určit optimální umístění pro Váš sklad nebo sklady. Pro analýzu jsou zohledněna všechna dodací místa, která určíte, s jejich ročním množstvím dodávky. 

Efektivní struktura logistiky

Jsme specialisté na návrh individuálních koncepcí efektivní logistiky pro naše zákazníky, které zohledňují dynamické požadavky budoucích trhů. Vyvíjíme logistické procesy a navrhujeme logistické systémy. Systémy plánujeme na základě Vašich individuálních požadavků, přičemž bereme v úvahu následující faktory a možnosti: 

  • Efektivita a a požadovaný rozsah funkcí/služeb
  • Ekonomika
  • Flexibilita
  • Udržitelnost 

Návrh logistických procesů

Základem jsou spolehlivá a přesná vstupní data - z Vašich podnikových systémů a/nebo námi provedených analýz a predicí. Tato databáze potřebná pro následné plánování logistických procesů ve Vaší firmě podrobně popisuje budoucí požadavky Vaší logistiky a definuje systémová omezení, která je třeba respektovat. Na základě těchto informací a s využitím našeho know-how a dlouholetých zkušeností pak dokážeme navrhnout logistické procesy našich zákazníků, funkční strkuturu logistiky i provést dimenzování funkčních oblastí. V rámci výběr vhodných logistických systémů Vám také doporučíme optimální stupeň automatizace pro logistiku.

Vytvoříme pro Vás celkovou koncepci Vaší logistiky

Spolu s Vámi sestavíme přehled veškerých požadavků na Vaši logistiku a vyvineme alterativní koncepty pro jejich splnění, ve kterých budou procesy a kompatibilní systémy či technologie  vhodně kombinovány do celkových konceptů. Kromě technického hlediska zahrnuje náš přístup také ziskovost budoucí logistiky. Samozřejmě bereme v úvahu nezbytné investice a výsledné provozní náklady spojené s implementací zvolené koncepce řešení. Výsledkem bude efektivní řešení, které bude individuálně přizpůsobeno Vašim potřebám.

Doprovodíme Vás od tvorby podrobného generálního plánu až po úspěšnou realizaci a zprovoznění Vašich procesů.

Kontaktujte nás!

Plánujete nové rozmístění Vašich logistických lokalit?
Rozšiřujete Vaši distribuční síť?
Potřebujete porovnat nabídky a schopnosti Vašich dodavatelů?
Spojte se s námi, rádi se zapojíme do řešení Vašeho projektu! Kontaktujte nás ještě dnes! 

LinkedIn profil společnosti
Xing profil společnosti
YouTube kanál společnosti