Strategické plánování podnikových procesů

Nabízíme společnostem konzultaci a podporu při navrhování jejich dodavatelských řetězů. Klíčovými prvky našich služeb jsou následující činnosti:

Celostní pohled na dodavatelský řetězec z hlediska výkonu a nákladů na pozadí právních aspektů týkajících se daní, cel atd.

Analýza a hodnocení založené na scénářích možností růstu v oblasti mezních možností daných požadavky trhu a stávající strukturou dodavatelského řetězce. 

Identifikace krátkodobých nákladových potenciálů v rámci organizace dodavatelského řetězce na základě nejúčinnějších opatření bez omezení kvality služeb. 

Návrh efektivní struktury dodavatelského řetězce na pozadí změn v sortimentu a rozsahu produktů, regionální expanze nebo integrace dalších organizačních jednotek

Stanovení servisně a nákladově optimální struktury rozmístění prvků dodavatelského řetězce prostřednictvím modelování a simulace strukturálních alternativ. 

Maximální využití potenciálu dopravní organizace na základě nejúčinnějších opatření s ohledem na strukturu přepravy a plánování tras. 

Naše počítačové modely pro Váš úspěch

Abychom při navrhování sítí dodavatelského řetězce zvážili všechny výše uvedené aspekty a abychom mohli určit jejich účinky v případě očekávaných výkyvů trhu, vytváříme počítačové modely dodavatelských řetězců našich zákazníků. To umožňuje zkoumání různých alternativ jejich návrhu s ohledem na různé obchodní případy.

Vyuzkoušejte náš software MEDIAN prostřednictvím internetové aplikace:
Aplikace umožňuje určit optimální umístění pro Váš sklad nebo sklady. Pro analýzu jsou zohledněna všechna dodací místa, která určíte, s jejich ročním množstvím dodávky. 

  • Jak se bude chovat budoucí dodavatelský řetězec v dynamickém tržním a konkurenčním prostředí?
  • Jakou doručovací službu může dodavatelský řetězec zaručit?
  • Jaké celkové náklady lze očekávat pro dodavatelský řetězec?
  • Jaké jsou potenciální náklady?
  • Jak toho lze dosáhnout? 

Potřebujete provést optimalizaci Vašeho dodavatelského řetězce?

Naši specialisté Vám poradí a poskytnou potřebnou konzultaci a asistenci při návrhu a optimalizaci struktury Vašeho dodavatelského řetězce. Poradíme si i v případě, že procesy Vašeho hodnototvorného řetězce jsou komplexní a složité. Provedeme jejich systematizaci a vytvoříme jejich přehlednou strukturu. Dokážeme vyvinout inovativní koncepty zohledňující holistický přístup k návrhu Vašeho dodavatelského řetězce. Pordíme Vám, jak zvýšit i kvalitu kapacitu Vašich dodavatelských služeb i při snižování kapitálového zatížení Vašeho podniku

 

Kontaktujte nás!

Potřebujete poradit s optimalizací Vašeho dodavatelského řetězce?
Ozvěte se nám a probereme potřebné podrobnosti společně.- Kontaktujte nás ještě dnes! 

SDZ GmbH LinkedIn
SDZ GmbH Xing
SDZ GmbH YouTube