DOSIMIS-3

Aplikace

Stavební moduly pro rozmanité aplikace

Simulace materiálového toku je již řadu let zavedenou metodou průmyslového inženýrství v průmyslu a obchodu, která se cíleně používá k zajištění kvality mnoha plánovacích aktivit. DOSIMIS-3 je uzpůsoben ke zvládnutí rozmanitosti nároků různých oblastí použití v plánování výroby a logistiky, a lze jej tedy použít pro analýzy a pro optimalizaci plánování v mnoha konkrétních oblastech.

Počínaje zajištěním výkonu vyvinutých koncepcí konstrukce technologických zařízení, přes dimenzování komponent celého technologického nebo dopravníkového systému i lidských zdrojů.

Předmětem simulace s DOSIMIS-3 jsou interní materiálové toky v plně automatizovaných, částečně automatizovaných nebo čistě manuálních provozech. Maximální výkonnosti a efektivity materiálových toků je dosaženo pouze v interakci s provozní organizací, tj. s efektivně nastavenými výrobními a logistickými procesy. Simulace s DOSIMIS-3 umožňujte mapovat provozních strategií pro řízení materiálového toku, počínaje kontrolou nad řízením materiálového toku v rámci přepravy, skladovacími strategiemi až po kontrolu organizace personálu.

Knihovna stavebních modulů softwaru DOSIMIS-3 nabízí standardy pro následující aplikace simulace pro plánování výroby a logistiky:

  • Výrobní a montážní systémy (analýza doby cyklu a průchodnosti)
  • Automatické systémy materiálového toku (např. dopravníková technika, skladovací zařízení)
  • Logistické systémy (logistická centra) a intralogistické systémy (sklad malých dílů, velkokapacitní sklad)
  • Transportní systémy (AGV, EMS, vysokozdvižné vozíky, trailery) a řízení dopravy
  • Logistické procesy automatizovaného a manuálního toku materiálu
  • Automatické výrobní systémy (např. výrobní linky, cirkulační systémy přepravních zařízení)
  • Koncepty pro zásobování výroby komponentami, reps. odvoz prázdných obalů (včetně JIT / JIS, Kanban, supermarkety)
  • Manuální výrobní činnosti (např. obráběcí centra, výrobní buňky, montážní pracoviště)
  • Různé provozní režimy výrobních zaříznení a organizace personálu (pracovní režimy)
  • Systémy pro třídění a manipulace se zavazadly (letiště a další terminály)

Kontaktujte nás!

Hledáte dostupné a rychle implementovatelné řešení pro vlastní optimalizaci Vaší výroby?
Je to to pravé, co potřebuete a co pro Váš podnik hledáte? - Kontaktujte nás ještě dnes! 

logo sítě LinkedIn
logo sítě Xing
logo společnosti YouTube