DOSIMIS-3

Oblasti použití

Plánování výroby a logistiky bez rizika

Jak pochopit komplexní systémy vykazující dynamické chování?
Oblasti použití simulace s nástrojem DOSIMIS-3 jsou stejně rozmanité úkoly, které musíte realizovat v rámci plánování svých systémů.

Využití počítačové symulace zajišťuje úspěch investičních projektů ve výrobě a logistice a používá. Simulace se využívá také při plánování výstavby nových systémů i rozšíření stávajících provozů nebo logistických procesů. To je důvod, proč simulační nástroje nachází   

již roky úspěšné každodenní využití v průmyslu a obchodu.

DOSIMIS-3 nabízí širokou škálu aplikací pro simulaci, počínaje simulací jednotlivých systémů nebo výrobních linek až po simulaci kompletních továren nebo logistických center. Klíčová je nepřekonatelná možnost nástroje DOSIMIS-3 kombinovat v simulačních modele pohyb materiálu a provozní strategie. Tímto způsobem lze i ty nejsložitější systémy nebo provozní procesy analyzovat a optimalizovat v simulačním modelu. To zahrnuje také analýzu a vyhodnocení projektů plánování s ohledem na dynamicky se měnící provozní situace, ke kterým dochází v průběhu dne nebo týdne nebo v případě sezónního podnikání během roku.

Software DOSIMIS-3 Vám pomůže kompletně zabezpečit Vaše plánování s ohledem na každou myslitelnou provozní situaci ve Vašem obchodním prostředí. Pomocí simulace snadno zjistíte potřebné kapacity a provozní zdroje, posoudíte funkčnost a úplnost Vašich logistických procesů a budete moci optimalizovat Vaše výrobní plány.

Zabezpeční Vašich projektů před možnými riziky chybného plánování pomocí předem provedené simulace zajišťuje maximální efektivitu Vašich investic. 

Simulace - podpůrný nástroj při plánování

Plánování obchodních modelů, výrobních a logistických systémů stojí před mnoha různými úkoly, které lze zvládnost pomocí simulace. DOSIMIS-3 je k tomu ta správná volba. Ověřte pomocí simulujte celistvost Vašich plánů, analyzujte a vyhodnoťte jejich jednotlivé aspekty.

DOSIMIS-3 lze vždy přizpůsobit jednotlivým cílům simulace:

 • Zajištění schonposti dodržení vlastních závazků (SLA) pomocí naplánovaných systémů Uspořádání a
 • Konfigurace systémových komponent (optimalizace toku materiálu)
 • Optimalizace využití kapacit a efektivity zdrojů včetně personálu
 • Zkrácení dodacích lhůt a snížení zásob (optimalizace výrobního plánování)
 • Optimální struktura logistických oblastí (dimenzování velikostí mezioperačních zásob)
 • Vývoj a testování nejvhodnějších provozních strategií (výroba, přeprava a skladování)
 • Optimalizace logistických procesů ve výrobních a skladovacích prostorách
 • Zvýšení efektivity a produktivity
 • Optimalizace organizace společnosti v rámci plánování činností personálu
 • Návrh optimální velikosti výrobních dávek
 • Organizace společné práce (např. spolupráce při provozu více strojů, kompetenční matice)
 • Stanovení klíčových údajů pro posouzení dynamických závislostí (dodržování termínů, provozního výkonu, dodacích lhůt, hladina zásob a další)

Kontaktujte nás!

Hledáte dostupné a rychle implementovatelné řešení pro vlastní optimalizaci Vaší výroby?
Je to to pravé, co potřebuete a co pro Váš podnik hledáte? - Kontaktujte nás ještě dnes! 

LinkedIn logo
Xing logo
YouTube logo
https://www.sdz.de/