Plánování výroby

SimAL.Suite

Komplexní procesy snadno a přehledně

APS systém SimAL je komplexní plánovací nástroj pro posílení konkurenceschopnosti Vaší společnosti. SimAL Vám zajistí dodržování termínů dodávek, pomůže snížit zásoby a udržitelným způsobem zvýšit produktivitu a efektivitu Vaší společnosti. Komplexně ovládnete veškeré procesy Vašeho podniku od prodeje až po plánování výroby.

Plánování lze také automatizovat pomocí nejnovějších simulačních a optimalizačních procesů v SimAL. To nejen zvyšuje kvalitu plánování, ale také zvyšuje schopnost Vaší společnosti reagovat prostřednictvím operativního přeplánování, a tím přispívá ke snížení Vašich celkových provozních nákladů. Aktuálnost a úplnost všech dat souvisejících s výrobou také zajistí efektivní řízení výkonnosti výroby pomocí SimAL.

Schopnost mapovat složité výrobní procesy a prodejní struktury, výměna dat se všemi příslušnými systémy ERP a MES a uživatelsky přívětivé rozhraní Vám nabízejí flexibilitu, kterou potřebujete k úspěšné kontrole prodeje, výroby a logistiky.

Podrobnosti zjistíte v informační brožuře nástroje SimAl.Suite.

modulární architektura

Využijte všechny možnosti!

Naše kopmetence a produkty v oblasti plánování výroby Vám nabízí výkonné a osvědčené systémy plánování a optimalizace pro výrobu a logistiku. Systémy APS dokáží překlenout mezeruy mezi jednotlivými úrovněmi plánování a představují spojení mezi světem ERP a automatizací.
Díky možné integraci do všech IT systémů společnosti nabízejí systémy APS uživatelům úplnou transparentnost a přehled o aktuální provozní situaci podniku. Zabudovaná funkce simulace a optimalizace umožňují společnosti řídit všechny procesy a pružně reagovat na neplánované nebo nepředvídatelné události

Přidaná hodnota

S našimi APS řešeními obdržíte daleko více než jen pouhý software pro řízení zakázek a nákupů komponent.
Dodáme Vám na míru šité řešení, pomocí kterého budete moci kdykoli řešit následující úkoly:

 • Plánování výroby (strategické plánování i detailní plánování)
 • Predikce a řízení poptávky
 • Optimalizace zásob
 • Optimalizace sekvence výroby produktů s ohledem na přeseřizování výroby
 • Optimalizace dodržování dodacích termínů
 • Detailní plánování kapacit, mezioperačních zásob, směn atd.
 • Optimalizace dělení materiálu (řezání, vypalování atd.)
 • Vývoj optimalizačních systémů pro speciální požadavky
 • Integrace plánovacích řešení do Vašeho IT prostředí 

Objednávky v souladu s plánem Vaší výroby

Trh klade vysoké požadavky na flexibilitu a schopnost Vaší výrobní společnosti vyjít vstříc požadavkům Vašich zákazníků: Musíte být neustále připraveni splnit krátké dodací lhůty a změny objednávek, a to i ve fázi již rozpracované výroby. Bez vhodného plánování výroby pomocí softwaru nelze dnes tuto výzvu splnit. Za tímto účelem vyvinula SDZ komplexní řešení APS (Advanced Planning and Scheduling). Koncept zahrnuje výkonné a osvědčené plánovací a optimalizační moduly pro Vaši výrobu a logistiku a představuje udržitelnou holistickou metodu plánování výroby s využitím moderních výpočetních technologií. Plánování výroby pomocí softwaru od společnosti SDZ ja zaměřeno na různé úrovně plánování a řízení firmy a umožní Vám mít trvalý přehled o Vašich objednávkách a řízení výrobních procesů v reálném čase

Zajistěte transparentnost plánování Vaší výroby

SimAL.Suite umožňuje plánování a řízení výroby snadno a rychle, přehledně, optimálně. Při optimálním plánování výroby je kladen důraz na cíl produkovat to, co Vaši zákazníci chtějí v požadovaném čase, co nejhospodárněji a efektivně z hlediska zdrojů. SimAL umožňuje automatizaci všech činností spojených s plánováním výroby pomocí simulačních a optimalizačních metod při plánování výroby pomocí softwaru. V rámci kastomizačních úprav do něj zabudujeme Vaše zkušenosti a znalosti systému ve Vaší společnosti. Budete moci provádět rovněz operativní změny výrobního plánu na základě požadavků Vašich zákazníků.

Pomocí SimAL můžete také prověřit alternativní scénáře plánování a určit, jak různé strategie plánování ovlivňují dosažitelný výkon Vaší společnosti. To platí také pro testy ATP (available-to-promise) nebo CTP (capacity-to-promise): Využití výpočetních softwarových algoritmů pro plánování Vaší výroby Vám zaručí spolehlivé informace o garantovatelných termínech dodávek Vašeho zboží. Pokud během příslušných testů dojde ke konfliktu termínů nebo kapacity, můžete okamžitě provést propočet alternativy. Klíč k této efektivitě spočívá v kompaktní a jasné vizualizaci plánování výroby: Závislosti jednotlivých sledovaných ukazatelů a parametrů Vaší výroby můžete rozpoznat na první pohled, vyhnete se narušení výrobních sekvencí (s rizikem ztrátových časů v důsledku nutných dodatečných přeseřizování výrobních zařízení apod.) a omezení (např. kapacitní omezení logistiky), takže vždy získáte realizovatelný plán pro Vaši výrobu.

Rozsáhlé analytické funkce umožňují výměnu dat se všemi systémy ERP a MES. Plánování výroby pomocí softwaru SimAl umožňuje automatické sloučení dat a informací a také úzkou integraci výrobních a dalších plánovacích procesů. Tato integrace nejen šetří Váš čas a peníze, ale také se vyhnete zbytečné redundanci dat nebo nepřesnostem v důsledku chyb vstupních dat. Se softwarem SimAl pro plánování výroby můžete centrálně sledovat, měřit, analyzovat, kontrolovat a vylepšovat všechny důležité klíčové ukazatele výkonu, zvyšovat produktivitu a výkon Vašich systémů a zlepšovat tak celkový obchodní výsledek Vaší společnosti.

SimAl.Suite sestává z následující navzájem propojených modulů, které lze sestavit a individuálně přizpůsobit podle Vašich potřeb:

 • SimAL Scheduler: Slouží k optimalizaci výrobní sekvence a mapování složitých hodnototvorných řetězců. Program umožňuje jasné a přehledné zaznamenávání provozních dat, poruch a plánované údržby, jakož i potřebné doby přenastavení výroby při přechodu mezi výrobními dávkami.


 • SimAL Sales: jedná se o modul pro plánování prodejů, který Vám usnadní zadávání a správu objednávek Vašich zázakzníků, samozřejmě včetně předikce budoucího vývoje zakázek.


 • SimAL Planner: s nástrojem pro plánování výroby pomocí softwaru máte pod kontrolou rozsahy (množství) a požadavky na materiál či komponenty pro výrobu Vašich produktů všem zákazníkům.


 • SimAL Reporting: s analytickým modeulem softwaru SimAL pro plánování výroby porovnáte Vaše výrobní plány s realitou a můžete provést všechna nezbytná opatření v případě krátkodobých změn nebo i například přerušení výroby.


 • SimAL CTP: modul pro hrubé plánování Vám pomůže identifikovat úzká místa a odhalit nedostatečné kapacity ve výrobě, než bude příliš pozdě. Pomocí softwaru SimAl můžete simulovat scénáře v rámci alternativních plánů pro Vaši výrobu, vytvářet roční výrobní plány a optimalizovat zásoby. 


Poznejte naše řešení a domluvte si s námi schůzku ještě dnes. 

Naše inovace pro Váš úspěch

Od svého založení v roce 1986 nabízíme našim zákazníkům inovativní řešení, která trvale zvyšují jejich konkurenceschopnost. Důvěřujte naší kompetenci a inovativním plánovacím nástrojům: Jako od odborníků na výrobní simulace od nás můžete získáte spolehlivou a validní simulační studii toku (pohybu) materiálu Vaším podnikem, jejíž výstupy a data Vám pomohou s důležitými investičními i operativními rozhodnutími. Investicí do budoucna je propracované plánování logistických procesů vyvinuté společností SDZ, pomocí kterého můžete zajistit pro svou logistiku plynulost a návaznost všech procesů. Plánování výroby pomocí softwaru se SimAL Vám poskytne přehled všech procesů ve Vaší výrobě a zásadně usnadní a zvýší kvalitu plánování zakázek.

moduly softwaru SimAL

Bude software pro plánování výroby užitečný pro Vaší společnost?

Máte potíže s dodržením termínů Vašich dovávek?
Panuje občas nejistota ohledně disponibility Vašich kapacit?
Chybí Vám jednotné meziúrovňové řízení pro plánování napříč odděleními?

Software pro plánování výroby může být v těchto i dalších podobných situacích velkou pomocí!
Potřebujete

 • harmonizovat procesy a lépe je koordinovat
 • efektivněji využívat potenciál celého Vašeho výrobního řetězce.


Vhodný software nebude pouze řešením akutních problémů. Také Vaše stávající systémy budou moci fungovat efektivně s využitím softwaru pro plánovacího. 


SimAL.Suite se skládá z pěti modulů, které lze sestavit a individuálně přizpůsobit podle Vašich potřeb.

Jaké funkce musí moderní nástroj pro plánování výroby nabízet?

Aby bylo možné plně společnosti v jejich pracovních procesech účinně a v celém rozsahu usnadnit plánovací a řídicí úkoly, musí software pro plánování výroby mít velké množství funkcí. To zahrnuje: 

 • Jednoduché a intuitivní použití
 • Škálovatelnost podle Vašich vlastních potřeb
 • Kompletní systémová integrace
 • Zajištění rozhraní a kontinuita dat při jejich výměně
 • Kastomizovaná vizualizace KPI a výrobních dat
 • Možnost hrubého / detailního plánování
 • Možnost simulace několika scénářů
 • Schopnost přizpůsobit se novým scénářům


To vše a mnohem více přináší naše softwarové řešení.
Pro individuální nabídku nás neváhejte kontaktovat. 

Bude software pro plánování výroby kompatibilní s Vaší IT infrastrukturou?

Ano! Jednou z velkých předností našeho softwaru pro plánování výroby je možnost jeho úplného začlenění do vaší IT infrastruktury pomocí jednoduchých úprav. Všechny moduly našeho softwaru jsou navrženy pro maximální kompatibilitu - to nejen usnadňuje práci s programem, nehrozí ani riziko vzniku redundantních dat nebo nesprávných záznamů. Náš software také funguje hladce a napříč rozhraními se všemi běžnými systémy ERP a MES

Představuje modulárně strukturovaný software pro plánování výroby speciální výhody?

Ano! Díky modulární architektuře našeho softwaru jsme schopni velmi individuálně reagovat na Vaše potřeby. Všechny moduly našeho softwaru pro plánování výroby jsou volně konfigurovatelné co do formy i rozsahu, takže můžete snadno stanovit i my nastavit priority tam, kde je to pro Vás důležité.
Od plánování výroby a prodeje až po reporting - místo rigidního řešení Vám nabízíme flexibilní software, který rádi přizpůsobíme požadavkům Vaší společnosti do nejmenších detailů

Jak nákladné je nasazení softwaru pro plánování výroby?

Přesné náklady spojené se softwarem pro plánování výroby závisí na Vašich konkrétních požadavcích. Proto s Vámi vždy individuálně vyjasňujeme, které moduly našeho softwaru pro Vás mají smysl a do jaké míry je chcete používat.
Bereme v úvahu stávající systémy ve Vaší společnosti, složitost integrace, požadavky na specifické úpravy a mnoho dalších aspektů. S tímto přístupem Vám umožňujeme rozhodnout se efektivně vzhledem k Vašim nákladům přesně na základě Vašich potřeb. Ty s Vámi rádi produskutujeme a pomůžeme Vám je přesně vydefinovat a stanovit.
Rádi Vám osobně poradíme ohledně dalších podrobností. 

Kontaktujte nás!

Zaujala Vás možnost nechat si od nás poradit s plánováním Vašich podnikových procesů?
Je to to pravé, co potřebuete a co pro Váš podnik hledáte? - Kontaktujte nás ještě dnes! 

SDZ je na LinkedIn
SDZ je na Xing
SDZ je na YouTube