Výroba v obodí krize

Včasné ověření krizových scénářů a alternativních strategií

Díky simulaci budete mít jistotu, jaké dopady budou mít Vaše zvažované strategie v reakci na negativní vnější vlivy pro Váš podnik.

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Nové pojetí "normální" situace

Krize způsobená šířením koronaviru zasáhla průmysl tvrdě, aniž byly podniky na něco podobného připraveny. Přitom v dlouhodobém výhledu bude zřejmě situace odpovídat již podmínkám, které nastolila právě pandemie. Výsledkem je nový „provozní normál“, kterému se nyní musí každá společnost rychle přizpůsobit. Oživení ekonomické situace je pomalé. Možné scénáře jsou nyní jednak varianta, kdy nedostatek poptávky povede na dlouhou dobu k nadměrným kapacitám na trhu. Je však také možné, že dojde k uspokojivému oživení poptávky, a to nejen díky úsporám domácnosní, avšak v důsledku výpadků a částečnému rozpadu dodavatelských řetězců budou podniky čelit nedostatku vstupních surovin či polotovarů.

Každá krize představuje také příležitost!

Čím rychleji dokážete Vaši společnost přizpůsobit různým scénářům hospodářského oživení, tím dříve bude ve Vašem podniku krize zažehnána. Proto je nyní třeba rychle navrhnout a ověřit správná opatření, aby bylo možné v nadcházejících měsících provoz řídit efektivně a s minimem nákladů, které mohou být spojeny se změnami bezpečnostnch a hygienických předpisů i vysokou volatilitou trhu. Je proto třeba zodpovědět si následující otázky, byste zjistili, jak lze organizaci výrobních operací učinit flexibilní, abyste byli nejlépe připraveni na možné scénáře ekonomického oživení:

 • Jak lze zajistit efektivitu výroby v režimu částečného vytížení?
 • A jaké účinky mají opatření na ochranu pracovní síly na výrobní cyklus a výstupní množství produkce?
 • Jak lze ve výrobě implementovat oficiální požadavky na vzdálenost a hygienu?
 • Jakou flexibilitu vyžadují modely pracovní doby?
 • Jaký je nejlepší způsob reakce na narušení globálního dodavatelského řetězce?
 • Musíme upravit plánování výroby? Nebo vnitropodniková přeprava a skladování materiálu?
 • Jaké velikosti šarží jsou optimální pro různé provozní situace?
 • Je třeba upravit rozsah zásob? Konkrétně parametry objednávky nebo odeslání?
 • Lze výrobu flexibilně řídit, pokud jsou požadované materiály dodávány či polotovary většinou se zpožděním? 


Zvažujete-li rizika, přemýšlejte o scénářích

Vzhledem k tomu, že žádná společnost nemá potřebné zkušenosti k zodpovězení výše uvedených otázek, je třeba ve scénářích zvážit posouzení rizik. Scénáře popisují různé tržní nebo provozní situace společnosti, které lze vyhodnotit pomocí simulace výroby. Cílem je dosáhnout variability provozu výroby, resp. logistiky tak, aby v každé situaci fungovala pružně a nákladově efektivně. Simulace umožňuje analýzu a vyhodnocení následujících aspektů, například s ohledem na již zmíněnou krizi způsobenou šířením koronaviru: 

 • Jak ovlivňují úpravy pracovního cyklu nebo procesní změny výrobní výkon a výstupní množství produkce?
 • Vede dodržování pravidel minimální vzdálenosti osob a hygienické předpisy ke ztrátě produktivity?
 • Je nutné upravit frekvenci logistiky dodávek a likvidace materiálu?
 • Jaké zastoupení personálu je vyžadováno? Jak by mělo být upraveno plánování směn?
 • Jakého vytížení výrobních zdrojů je dosaženo, jsou-li upraveny velikosti šarží?
 • Jak lze do výroby začlenit spěšné objednávky, aby bylo možné zajistit krátké a spolehlivé dodací lhůty? 

Jme tu pro Vás již více jak 35 let

Máme mnohaleté zkušenosti s návrhem a optimalizací provozních procesů ve výrobě a logistice a dokážeme Vám pomocí simulace poskytnout pragmatické odpovědi na Výše uvedené otázky. Komplexně, fundovaně a rychle. Simulační studie zahrnuje hodnocení organizace Vaší výroby a logistiky nahlížené z různých aspektů. Simulační studie se zaměří na následující klíčové oblasti:

 • Provádění zátěžových testů Vašich provozních procesů pro budoucí vývoj trhu
 • Dosažení nezbytné flexibility výroby a logistiky
 • Zajištění nezbytné připravenosti k zajištění Vašich dodavatelských závazků prostřednictvím plánovaných opatření
 • Vliv dílčího zatížení Vašich výrobních zdrojů na produktivitu a ziskovost
 • Stanovení organizačních opatření, která mají být provedena
 • Definice klíčových ukazatelů pro monitorování provozních procesů 

Zajistěte efektivní a ekonomický provoz Vašho podniku

Cílem simulace je vyvinout a zabezpečit opatření, která mohou být implementována v krátké době a která Vám umožní efektivně a ekonomicky řídit Vaši produkci v rámci jakéhokoli ze stanovených scénářů vývoje trhu. Simulace provozních procesů pro Vás provedeme s cílem určit potřebnou konfiguraci („nastavení“) Vaší výroby pro analyzované provozní situace.

Jaké provozní doby jsou vyžadovány pro každý stroj? Jak lze zaručit maximální vzdálenost pracovníků a dodržování hygienických požadavků bez ztráty produktivity? Jak lze efektivně organizovat pracovní sekvence?
Půjde nám o to sladit organizaci výroby s příslušnými požadavky a poskytnout Vaší organizaci konkrétní pokyny pro jejich implementaci. O těchto aspektech budeme diskutovat společně s Vašimi odbornými odděleními.

Prostřednictvím našeho pragmatického přístupu zaměřeného na nazelení nejlepšího řešení identifikujeme rychle implementovatelná vhodná opatření, například prostřednictvím variací modelů pracovní doby, zkrácením dob cyklu nebo prostřednictvím další kvalifikace zaměstnanců. Organizační koncepty a akční plány vytváříme společně s Vámi, aby bylo možné rychle přizpůsobit Vaše výrobní procesy jakékoli provozní situaci v budoucnosti. Přesvěčte se, že tak zvyšujíte kavlitu svých dodacích podmínek, snížíte personální a provozní náklady a zajišťtíte svou konkurenceschopnost!

Přizpůsobte postupy ve Vašem provozu novým požadavků

Rádi Vám pomůžeme s implementací vyvinutých opatření, abychom Vás co nejrychleji dostali do pozice, kdy bude Váš výrobníh provoz plně adaptován konkrétní situaci.
Každá krize způsobuje změnu v průmyslu a obchodu, což trvale změní pracovní i výrobní podmínky.
Také Vás rádi podpoříme při přizpůsobování Vašich provozních procesů těmto novým požadavkům:

 • Další vývoj Vaší strategie digitalizace pro výrobu a logistiku
 • Optimalizace procesů provozních postupů a materiálových toků za účelem zvýšení efektivity a doručovací služby
 • Snížení kapitálových závazků snížením zásob bez omezení schopnosti dodržet vlastní dodavatelské závazky
 • Racionalizace provozu továrny a skladu
 • Zvýšení produktivity díky další automatizaci vašeho podnikání 

Čeho společně s Vámi dosáhneme?

Budete schopni ověřit zvažované scénáře a alternativy pro Vaši výrobu a logistiku, neboť pomocí spolehlivých modelů budete znát dopředu odpověď na klíčovou otázku, jaké dopady budou Vaše výrobní a organizační opatření mít.
Usnadníme Vám vyhodnotit zvažované investiční záměry. Dopředu budete vědět, jaké přínosy jendotlivé alternativy mají, ale také jaká rizika pro Vaši logistiku, bezpečnost práce nebo jiné provozní aspekty tyto úpravy představují.

Rádi Vám pomůžeme s řešením Výzev, kterým ve Vašem podniku právě čelíte.
Kontaktujte nás ještě dnes!